Jumat, 24 Mei 2013

 1. Faktor yang mempengaruhi kelulusan SNMPTN
  • Nilai Raport semester 1-V
  • Prestasi lain diantaranya : Indeks sekolah, prestasi alumni, piagam, dll
 2. Pengaruh Nilai UN terhadap kelulusan SNMPTN
  • Nilai UN tidak mempengaruhi kelulusan,
  • Hasil UN hanya dilihat dari Lulus dan tidaknya UN(Jika tidak Lulus UN, maka kelulusan SNMPTN langsung di gugurkan walaupun sebenar udah lulus pada tahap penyeleksian nilai Raport dan prestasi lainnya)
 3.  Pengaruh Prioritas Pilihan Jurusan terhadap Kelulusan SNMPTNPrioritas pilihan jurusan Anda sangat mempengaruhi kelulusan anda di SNMPTN, siswa yang memilih sbg PTN I akan lebih diperioritaskan daripada siswa yang memilih sbg PTN II pada PTN yang sama, maka pikirkanlah perioritas pilihan PTN yg anda tuju jika ingin lulus.
  Kegagalan anda dalam menembus SNMPTN selain faktor kemampuan akademik, disebabkan tidak bijaknya anda menentukan strategi pilihan prodi.

 4.  Jika saya lulus SNMPTN, bolehkah saya ikut SBMPTN ?
  bersyukurlah jika anda lulus SNMPTN, jangan sampai ada keinginan sedikitpun untuk mengikuti SBMPTN, krn jika anda mengikuti SBMPTN akan menggugurkan kelulusan anda di SNMPTN, hal ini sangat wajar karena daftar ulang SNMPTN bertepatan dengan Ujian SBMPTN.
  berikanlah kesempatan ini kepada peserta lain yang hendak mengikuti SBMPTN, oleh karena itu pilihlah jurusan di SNMPTN sesuai dengan minat, hindari pemikiran yang penting lulus.

 5.  Cara memilih jurusan di SNMPTN itu berdasarkan minat/Passing Grade?Seleksi SNMPTN berdasarkan nilai Raport dan prestasi lainnya, bukan berdasarkan nilai Ujian Tulis, oleh karena itu tidak ada passing grade di dalam SNMPTN, dengan demikian pilihlah Jurusan di SNMPTN sesuai dengan minat anda dan sesuaikan dengan nilai akademik anda, sehingga dikemudian hari tidak menyesal jika anda lulus.


 6.  Program Studi apa yang paling ketat di SNMPTN?inilah jurusan-jurusan yang paling ketat di SNMPTN 2013

  Universitas Sumatera Utara: IPA - Ilmu Komputer (1,30)/ IPS - Manajemen (1,69)
  Universitas Andalas:             IPA - Sistem Komputer (1,32)/ IPS - Manajemen (1,21)
  Universitas Sriwijaya:           IPA - Farmasi (1,15)/ IPS - Pendidikan Guru SD (1,45)
  Universitas Indonesia:          IPA - Teknik Komputer (1,31)/ IPS - HI (0,72)
  Institut Pertanian Bogor:      IPA - Ilmu Gizi(1,24)/ IPS -
  Institut Teknologi Bandung: IPA - FTTM (3,15)/ IPS - SBM (2,58)
  Universitas Padjadjaran:         IPA - Teknik Informatika (0,61)/ IPS - Manajemen (0,80)
  Universitas Diponegoro:       IPA - Teknik Informatika (1,33)/ IPS - Manajemen (1,82)
  Universitas Gadjah Mada:     IPA - Teknologi Informasi (0,85)/ IPS - Manajemen (0,79)
  Institut Teknologi Sepuluh Nopember: IPA - Teknik Multimedia dan Jaringan (1,29)/ IPS -
  Universitas Airlangga:          IPA - Pendidikan Kebidanan (1,06)/ IPS - Ilmu Komunikasi (1,78)
  Universitas Brawijaya:         IPA - Ilmu Keperawatan (1,01)/ IPS - Manajemen (1,82)
  Universitas Udayana:           IPA - Farmasi (1,47)/ IPS - Hubungan Internasional (2,71)
  Universitas Mataram:           IPA - Pendidikan Dokter (1,63)/ IPS - Pendidikan Guru SD(2,33)
  Universitas Mulawarman:    IPA - Pendidikan Dokter (2,25)/ IPS - Sastra Inggris (7,59)
  Universitas Hasanuddin:     IPA - Teknik Pertambangan (1,03)/ IPS - Manajemen (1,00)
  Universitas Sam Ratulangi: IPA - Ilmu Keperawatan (2,87)/ IPS - Ilmu Sejarah (9,09)
  Universitas Haluoleo:          IPA - Farmasi (4,76)/ IPS - Pendidikan Guru SD S-1 (9,28)
  Universitas Pattimura:         IPA - Pendidikan Dokter (3,98)/ IPS - Akuntansi (13,48)
  Universitas Cenderawasih: IPA - Farmasi (4,33)/ IPS - Pendidikan Bahasa Inggris(10,81)

1 komentar : 1. - A.

  Tiếng kêu rên tại trong miệng Minh Yêu thở ra, trên khuôn mặt Minh Yêu cũng biến sắc, khuôn mặt tinh mỹ kia nổi gân xanh, thần sắc thống khổ không chịu nổi, hai tay ôm đầu trời đất quay cuồng lên.

  - Nhạc Thành, ngươi làm gì tỷ tỷ ta vậy, ngươi mau dừng tay.

  Huyễn Yêu sắc mặt thay đổi, đột nhiên đánh về phía Nhạc Thành.

  - Huyễn Yêu, ngươi tiến lên một bước nữa nàng ta phải chết đấy.
  dongtam
  mu moi ra hom nay
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhạc sàn
  tổng đài tư vấn luật
  văn phòng luật hà nội
  tổng đài tư vấn luật
  thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm tiếng anh
  Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Huyễn Yêu la lên.

  Huyễn Yêu nhìn Nhạc Thành, trên mặt run rẩy, nàng rõ ràng thực lực của nàng không phải là đối thủ của hắn.

  - Nhạc Thành, ta van ngươi, yêu cầu ngươi thả tỷ tỷ ta ra, chúng ta không đến cổ động tiếp nhận từ đường tẩy lễ nữa.

  Huyễn Yêu nhìn Nhạc Thành nói.

  - Chẳng lẽ các ngươi thật sự không muốn tiếp nhận từ đường tẩy lễ sao?

  BalasHapus